Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức buổi họp triển khai

Quyết định bổ nhiệm cán bộ Công ty.

- Gồm:

     1. Bà Phạm Thái Hoài Hương - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.
     2. Ông Nguyễn Tấn Lợi - Phó Giám đốc XN Đá Thiện Tân 5;

Sau đây là một số hình ảnh: 

Tin tức khác