Ngày 27/04/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức buổi họp triển khai Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ban điều hành gồm:
  1. Ông Nguyễn Thế Phòng - Tổng Giám đốc;
  2. Ông Nguyễn Tiến Toán  - Phó Tổng Giám đốc; 
  3. Bà Lê Thị Giang - Phó Tổng Giám đốc;
  4. Bà Phạm Thái Hoài Hương - Kế toán trưởng.

Sau đây là một số hình ảnh:

Tin tức khác