Nhằm phát huy văn hóa cũng như tình đoàn kết của CBCNV Công ty DNC, ngày 03/8/2017. Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận văn phòng Công ty DNC tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên có ngày sinh trong tháng 8.

Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nó không chỉ góp phần gắn kết các thành viên mà còn gây dựng được phong trào xây dựng văn hóa: sống với nhau như gia đình của Công ty DNC. Các anh chị em đồng nghiệp trở nên ngày càng gắn bó và thân thiết với nhau như những thành viên trong một gia đình, đó chính là ý nghĩa to lớn nhất mà hoạt động tổ chức sinh nhật này mang đến.

Danh sách gồm: 

1. Ông Nguyễn Bá Tùng             sinh ngày 02/08/1969

2. Ông Nguyễn Văn Khôi            sinh ngày 02/08/1983

3. Bà Trần Thị Quy                     sinh ngày 11/08/1967

4. Ông Bùi Ngọc Kỷ                   sinh ngày 26/08/1986

Một số hình ảnh: 

 

 

Tin tức khác