Ngày 04/10/2017, Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận văn phòng Công ty DNC tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên có ngày sinh trong tháng 10.

Đây đã trở thành một hoạt động thường kỳ thiết thực, ý nghĩa, nó không chỉ góp phần gắn kết các thành viên mà còn gây dựng được phong trào xây dựng văn hóa: sống với nhau như gia đình của Công ty DNC.

Danh sách gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng        sinh ngày 09/10/1990

2. Bà Trương Hồng Hải                     sinh ngày 23/10/1988

3. Ông Bùi Hồng Đông                      sinh ngày 27/10/1959

4. Bà Phạm Thị Thùy Trang              sinh ngày 27/10/1987

5. Ông Đinh Tiến Đạt                        sinh ngày 31/10/1974

Một số hình ảnh: 

Tin tức khác