Nhằm phát huy văn hóa cũng như tình đoàn kết của CBCNV Công ty DNC, ngày 03/7/2017 Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận văn phòng Công ty DNC tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên có ngày sinh trong tháng 7.

Danh sách gồm: 

1. Ông Nguyễn Đức Dực sinh ngày 02/07/1963

2. Bà Vũ Thị Chung sinh ngày 10/07/1976

3. Ông Trần Tiến Đạt sinh ngày 11/07/1990

4. Ông Đặng Đình Nam sinh ngày 12/07/1961

5. Ông Phạm Tuấn Sơn sinh ngày 22/07/1970

6. Ông Trần Thế Anh sinh ngày 23/07/1983

Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nó không chỉ góp phần gắn kết các thành viên mà còn gây dựng được phong trào xây dựng văn hóa: sống với nhau như gia đình của Công ty DNC. Các anh chị em đồng nghiệp trở nên ngày càng gắn bó và thân thiết với nhau như những thành viên trong một gia đình, đó chính là ý nghĩa to lớn nhất mà hoạt động tổ chức sinh nhật này mang đến.

Một số hình ảnh: 

 

Tin tức khác