Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Tổng Giám Đốc, ngày 06/07/2017 Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn khóa VIII (2015 - 2020).

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng các hoạt động của công đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua, bổ sung phương hướng nhiệm vụ của công đoàn trong thời gian 2017 - 2020, Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên, thông qua ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sonadezi lần II (2018-2023).

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tin tức khác