Đại hội Đảng bộ Bộ phận Công ty DNC ngày 20-11-2014

Căn cứ Hướng dẫn số 33-HD/ĐU ngày 20/8/ 2014 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp và Hướng dẫn số 192-HD/ĐU.TCT ngày 08/9/2014 của Đảng uỷ Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp về "Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận (nhiệm kỳ 2015 - 2017) và đại hội Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 07/10/2014 của Đảng ủy bộ phận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2015 - 2017) tiến tới Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đảng bộ bộ phận Công ty tiến hành Đại hội khoá VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận khoá V (nhiệm kỳ 2010 - 2014); quyết định phương hướng hoạt động và bầu cấp uỷ khoá VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thảo luận đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Phát triển KCN và bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện, và đã bầu ra BCH gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thành công nghị quyết Đại hội đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Thực - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc

Đồng chí Trương Cường - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Thế Phòng (Đoàn chủ tịch) điều hành Đại hội

Đồng chí Trương Minh Hoàng - Đại diện Đảng ủy Sonadezi phát biểu ý kiến

Các đồng chí đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu BCH

Ban kiểm phiếu làm việc

Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhận nhiệm vụ

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

 

Tin tức khác