Ngày 20 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020). Về dự có sự tham dự của ông Trần Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty Sonadezi, ông Trịnh cường Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Sonadezi và gồm 70 cổ đông với tổng số cổ phần sở hửu và đại diện là 6.596.533 cổ phần/ tổng số cổ phần triệu tập là 8.834.000 cổ phần đạt 74.67%.

Sau phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu ra Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT gồm: Ông Trương Cường - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Thế Phòng - Phó chủ tịch HĐQT, Ông Trương Minh Hoàng - Thành viên HĐQT, Bà Lê Thị Bích Thủy - Thành viên HĐQT, Bà Lê Thị Giang - Thành viên HĐQT; Ban điều hành gồm: Ông Nguyễn Thế Phòng - Tổng Giám Đốc, Ông Nguyễn Tiến Toản - Phó Tổng Giám Đốc, Bà Lê Thị Giang - Phó Tổng Giám Đ
ốc; Ban kiểm soát gồm: Bà Trần Thị Quy - Trưởng ban, Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên, Bà Lê Thị Yến - Thành viên; Bà Phạm Thái Hoài Hương - Kế Toán Trưởng và chỉ định Ông Trần Tiến Bình là Thư ký Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Một số hình ảnh :

 

Tin tức khác