Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn cơ sở Công ty. Đồng thơi được sự chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Tổng công ty phát triển Khu công nghiệp, cùng với sợ nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ đoàn viên trong Chi đoàn nên công tác Đoàn và phong trào Thanh niên luôn hoạt động tốt và có tác dụng tích cực trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị trong những năm qua.

Một số hình ảnh Đại hội:

Tin tức khác