Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản việt nam.

Căn cứ hướng thông báo số  23-CV/ĐU DNC ngày 10/5/2017 của Đảng ủy Công ty CP ĐT XD và VL Đồng Nai v/v tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Thực hiện hướng dẫn số 45-CV/ĐU ngày 03/4/2017 v/v lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Sonadezi, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ngày 13/06/2017 Chi bộ Văn Phòng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ IX (2017 – 2020) nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ VIII (2015 – 2017); quyết định phương hướng hoạt động và bầu chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ IX (2017 – 2020).

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện, và đã bầu BCH gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thành công nghị quyết Chi bộ đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội:

Tin tức khác