Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành CĐCS Công ty. Công đoàn Bộ phận Văn phòng, Công đoàn Bộ phận xí nghiệp Bê tông, Công đoàn Bộ phận Gạch Tuynel Long Thành đã tổ chức 3 đợt tham quan du lịch cho CB.CNV : Đợt 1 từ ngày 13/7/2016 – 16/7/2016 tại Đà Nẵng , đợt 2 từ ngày 16/7/2016 – 17/7/2016 tại Vũng Tàu và đợt 3 từ ngày 28/7/2016 – 30/7/2016 tại Đà Lạt. Tạo điều kiện giao lưu giữa các đoàn viên công đoàn trong Công ty nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết để cùng học hỏi và giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác.

Toàn thể thành viên của chuyến đi đã trải qua những giờ phút vui vẻ và thật ý nghĩa tại Đà Nẵng-Huế-Hội An, Vũng Tàu và Đà Lạt.

Một số hình ảnh tiêu biểu: 

 

 

Tin tức khác