Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ VIII (2015-2020)
Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Sonadezi.
Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ sở và được Ban Thường vụ Công đoàn Sonadezi chuẩn y theo Quyết định số 39/QĐ-CĐTCT ngày 24/09/2015 như sau:
đ/c Nguyễn Bá Tùng Chủ tịch
đ/c Trần Tiến Bình Phó Chủ tịch
đ/c Thái Văn Dũng Ủy viên Ban chấp hành
đ/c Lê Thị Hồng Ủy viên Ban chấp hành
đ/c Tần Thế Hùng Ủy viên Ban chấp hành
đ/c Lê Văn tú Ủy viên Ban chấp hành
đ/c Đinh Tiến Đạt Ủy viên Ban chấp hành
Tổng số đoàn viên (30/9/2015): 154đ/v. Trong đó: Nam 124 đ/v - 80,5 %, Nữ 30 đ/v - 19,5%.
  • Ủy ban Kiểm tra
đ/c Trần Tiến Bình Chủ nhiệm
đ/c Lê Thị Yến Ủy viên
đ/c Lê Chí Thanh Ủy viên
  • Ban Tài chính
 
đ/c Nguyễn Bá Tùng Trưởng ban
đ/c Phạm Thái Hoài Hương Phó ban
đ/c Nguyễn Tú Loan Kế toán
đ/c Vũ Thị Chung Thủ quỹ
  • Ban Nữ công
 
đ/c Lê Thị Hồng Trưởng ban
đ/c Lê Thị Yến Phó ban
  • Ban Văn Thể Mỹ
 
đ/c Tần Thế Hùng Trưởng ban
đ/c Đinh Tiến Đạt Phó ban
đ/c Thái Văn Dũng Ủy viên
đ/c Lê Văn Tú Ủy viên
  • Ban An toàn Lao động
 
đ/c Nguyễn Bá Tùng Trưởng ban
đ/c Thái Văn Dũng Phó ban
đ/c Lê Chí Thanh Ủy viên
đ/c Đinh Tiến Đạt Ủy viên
  • Ban Thi đua
đ/c Trần Tiến Bình Trưởng ban
đ/c Lê Thị Hồng Phó ban
đ/c Thái Văn Dũng Phó ban
Công đoàn Bộ phận
  • Công đoàn Bộ phận Văn phòng Công ty NK VIII
đ/c Tần Thế Hùng Chủ tịch
đ/c Đinh Tiến Đạt Phó Chủ tịch
Tổng số đoàn viên: 52 đ/v. Trong đó: Nam 39 đ/v (chiếm 75%)- Nữ 13 đ/v (chiếm 15%).
  • Công đoàn Bộ phận Xí nghiệp Bê tông NK VII
đ/c Lê Thị Hồng Chủ tịch
đ/c Lê Văn Tú Phó Chủ tịch
Tổng số đoàn viên: 62 đ/v. Trong đó: Nam 53 đ/v (chiếm 86%). Nữ 9 đ/v (chiếm 14%).
  • Công đoàn Bộ phận Nhà máy Gạch tuynel LT V
đ/c Thái Văn Dũng Chủ tịch
đ/c Lê Thị Yến Phó Chủ tịch
Tổng số đoàn viên: 40 đ/v. Trong đó: Nam 32 đ/v (chiếm 80 %). Nữ 8 đ/v (chiếm 20%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác:

-  Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn 02/2017 

-  Công đoàn Công ty tổ chức tham quan du lịch cho nữ CBCNV nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

-  Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn tháng 03/2017  

-  Họp mặt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017)