-  Chi Hội Cựu chiến binh Công ty DNC là đơn vị trực thuộc Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Sonadezi, được thành lập theo Quyết định số: 31-QĐ-HCCB-TCT ký ngày 08/05/2012.

-  Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh: Ông Bùi Hồng Đông

Thông tin khác:

-  Chi Hội Cựu chiến binh Công ty DNC tổ chức Đại hội lần thứ I - nhiệm kỳ 2017 – 2022