Chi đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai là Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng Công ty Sonadezi được chuẩn y theo Quyết định số 06-QĐ/PTKCN-ĐCS ngày 29/12/2010 như sau:

  • Đồng chí Lê Thành Đông                 Bí Thư
  • Đồng chí Hoàng Thị Liên                 Phó Bí Thư
  • Đồng chí Bùi Ngọc Kỷ                    Ủy viên Ban chấp hành  

 

Thông tin khác:

-  Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017 

-  Tổ chức tham gia hội trại và họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26/03/2016 

-  Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016 

- Tổ chức tham gia Hội trại Đoàn cơ sở Tổng Công ty Sonadezi năm 2017