Bê tông

Bảng giá bê tông Đồng Nai :  Trạm An Bình: KP.10, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa Đồng Nai

                                                   - Trạm Hố Nai: xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Mác ĐVT Trong vòng 10 km từ XN bê tông
    Giá thanh toán bao gồm thuế 10%
Bê tông Mác100 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.070.000
Bê tông Mác 150 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.110.000
Bê tông Mác 200 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.160.000
Bê tông Mác 250 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.220.000
Bê tổng Mác 300 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.280.000
Bê tổng Mác 350 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.340.000
Bê tổng Mác 400 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.400.000
Bê tổng Mác 450 độ sụt 10 ± 2 đồng/m3 1.460.000
Phụ gia chống thấm/đông kết nhanh R7 đồng/m3 80.000
Bơm bê tông (>=30 m3) đồng/m3 100.000
Bơm bê tông (< 30 m3) đồng/ca 3.000.000

Ghi chú:  - Đơn giá trên cung cấp trong phạm vi 10km từ Xí nghiệp Bê Tông
                 - Giá trên km tiếp theo là 3.000 đồng/km/m3.
                 - Cộng thêm chi phí qua trạm thu phí giao thông (nếu có).
                 
Các mác bê tông khác như: cường độ cao, bền sunfat, ít tỏa nhiệt, bê tông có thời gian thi công lâu... vui lòng liên hệ báo giá.

               *Bảng giá này có giá trị kể từ ngày 15/04/2017 đến khi có bảng giá mới.

                                                 Tải bảng giá Bê tông Đồng Nai :