• Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai

    Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai

    Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai được đầu tư xây dựng từ năm 1998, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ 25/4/1999.

  • Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành

    Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành

    Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành được Công ty quyết định đầu tư xây dựng mới từ tháng 7/2001. Sau gần 2 năm chuẩn bị, đầu tư và tiến hành thi công xây dựng, Nhà máy chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/4/2003.