Xí nghiệp Đá Tân Cang 5

 

 

Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ - DNC/2007, ngày 26/02/2007 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
Địa chỉ: Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quy mô đầu tư
Diện tích Dự án: 25,175 ha.
Trữ lượng đá xây dựng khai thác: 11.143.419 m3.
Công suất khai thác: 1.000.000 m3/năm.
Công suất chế biến: 1.260.000 m3/năm.
Tuổi thọ Mỏ: 14 năm.
Giám đốc điều hành Mỏ: Nguyễn Ngọc Hiếu
Điện thoại: 0977257080

Lĩnh vực hoạt động chính khác