• Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5

  Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5

  Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số  155/QĐ-DNC, ngày 19/12/2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

 • Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà

  Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà

  Hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà của Công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép hoạt động và đăng ký kinh doanh từ năm 2000.

 • Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai

  Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai

  Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai được đầu tư xây dựng từ năm 1998, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ 25/4/1999.

 • Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành

  Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành

  Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành được Công ty quyết định đầu tư xây dựng mới từ tháng 7/2001. Sau gần 2 năm chuẩn bị, đầu tư và tiến hành thi công xây dựng, Nhà máy chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/4/2003.

 • Xí nghiệp Đá Tân Cang 5

  Xí nghiệp Đá Tân Cang 5

  Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ - DNC/2007, ngày 26/02/2007 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.