Liên hệ công ty


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

 

Ban Tổng Giám đốc Công ty
Tổng Giám đốc ông Nguyễn Thế Phòng
số nội bộ 20
Phó Tổng Giám đốc bà Lê Thị Giang
số nội bộ 22
Phó Tổng Giám đốc ông Nguyễn Tiến Toản
số nội bộ 23
Phòng nghiệp vụ Công ty
Trưởng phòng HCNS ông Nguyễn Bá Tùng
0918 076 457 số nội bộ 12
Trưởng phòng Kế toán  bà Phạm Thái Hoài Hương
số nội bộ 18
Trưởng phòng KD ông Trần Tiến Bình
0908 366 234 số nội bộ 16
Trưởng phòng dự án ông Nguyễn Văn Khôi 0937 075 909 số nội bộ 14
Giám Đốc Marketing ông Tần Thế Hùng 0908 135 135 số nội bộ 29
Ban Giám đốc các đơn vị
GĐ XN Bê tông ĐN bà Lê Thị Giang
0985 533 777
Phó GĐ XN Bê tông ĐN ông Bùi Ngọc Tuân
0251. 3982068 - 0918 149 269
GĐ NM Gạch Tuynel LT ông Trương Văn Công
0251.3512090
GĐ XN Đá Tân Cang 5 ông Nguyễn Tiến Toản
0937 455 521
GĐ XN Đá Thiện Tân 5 ông Đoàn Duy Phụng
0916 048 099
Số Fax, Email
Công ty
0251. 3997894
Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai

0251. 3982068

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 138, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3899886 - Fax: 0251. 3997894

Email: dnc@donasand.com.vn

Website: http://www.donasand.com.vn

 

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: