Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ - DNC/2007, ngày 26/02/2007 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Địa chỉ: Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

    

Quy mô đầu tư

Diện tích Dự án: 25,175 ha.

Trữ lượng đá xây dựng khai thác: 11.143.419 m3.

Công suất khai thác: 1.000.000 m3/năm.

Công suất chế biến: 1.260.000 m3/năm.

Tuổi thọ Mỏ: 14 năm.

Ban lãnh đạo
  1. Ông Nguyễn Tiến ToảnPhó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc XN - 0937.455521
  2. Ông Đỗ Nam Hải - Phó Giám Đốc- 0913.874195
  3. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Giám đốc điều hành Mỏ - 0977.257080
  4. Liên hệ mua hàng : Ông Lê Thành Đông - 0908207586