Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty CP Sản xuất Kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình - Mã DNC 523. (File đính kèm)

Thông tin cổ đông khác